دانلود تحقیق تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني براساس مدل ویژگی های شغلی

تحقیق-تحليل-رابطه-عوامل-شغلي-با-تعهد-سازماني-براساس-مدل-ویژگی-های-شغلی

تحقیق تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني براساس مدل ویژگی های شغلی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 201
حجم فایل: 354 کیلوبایت
قیمت: 21000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني براساس مدل ویژگی های شغلی،
در قالب word و در 201 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه
بیان موضوع
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق
هدف اصلی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
منابع گردآوری اطلاعات
سوابق مربوط
روش تجزیه و تحلیل داده ها
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
منابع تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه
تعهد سازمانی
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
تعهد عاطفی                                             
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد عاطفی
عوامل موثر بر تعهد مستمر
عوامل موثر بر تعهد هنجاری
انواع تعهد
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی
دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی
سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی
مفهوم تعهد حرفه ای
دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی
دیدگاه های ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 
فرایند ایجاد تعهد سازمانی
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
تعهد سازمانی و ماهیت شغل
تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان
تعهد سازمانی و غیبت کارکنان
تعهد سازمانی و ترک خدمت
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت
زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان
طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی
شکلهای تعهد
تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری
تعهد عاطفی و ابزاری
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد
توسعه تعهد سازمانی منتج شده
دلایل نظری و عملی مدل
استنتاج عملی
ویژگی های شغلی
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی
مدل خصوصیات ویژه شغل
تئوری ویژگی های شغل
نظریه ویژگی های ضروری شغل
الگوی ویژگی های شغلی
طراحی مجدد مشخصه های شغل
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی
با معنی تلقی نمودن کار
احساس مسئولیت
آگاهی از نتایج انجام کار
توان انگیزشی شغل یا  MPS 
عوامل و عناصر تعدیل کننده
دانش و مهارت
شدت نیاز به رشد
رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل
نتایج و پیامدهای طراحی مجدد شغل
اثربخشی کار
کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی ترکیب وظایف
تشکیل واحد های طبیعی کار
برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری
گسترش عمودی مشاغل
باز نمودن کانال های بازخورد
منابع تحقیق
 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه
معرفی سازمان
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
اندازه نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری تحقیق
روایی و پایایی
آزمون پایایی تحقیق
منابع تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
بررسی توصیفی اطلاعات
بررسی استنباطی اطلاعات 
فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دار
بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی
رگرسیون و مدل سازی خطی
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
بررسی صحت معادله رگرسیون

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه
نتیجه گیری
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی
پیشنهادات:
 پیشنهاداتی به مدیران سازمان
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران

پیوستها:
پرسشنامه تحقیق 
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها


مقدمه تحقیق:

از آن جا كه طبق تحقيقات صورت گرفته، رفتار كاركنان در سازمان مي تواند متأثر از نگرش هايشان باشد، از اين رو، آگاهي از آن ها براي مديران سازمان ها ضروري به نظر مي رسد. با وجود اين، بايستي اذعان كرد، آگاهي از همه نگرش هاي كاركنان براي مديران سازمان اهميت چنداني نداشته و مديران نيز علاقه اي به دانستن همه اين نگرش ها ندارند. در واقع مديران بيشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هايي هستند كه با كار و سازمان مرتبط است. طبق تحقيقات انجام گرفته در اين مورد، سه نگرش عمده بيشترين توجه و تحقيق را از سوي محققان به خود جلب كرده اند. اين سه نگرش عبارت اند از:
– رضايت شغلی (Job Satisfaction) 
– وابستگي شغل (Job Involvement) 
– تعهد سازماني (Organizational Commitment)
در اين پژوهش به بررسي يكي از اين نگرش ها يعني، تعهد سازماني پرداخته شده است.
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *